Trieda Ferda mravca


II. trieda Ferda mravca

Naša trieda je v pavilóne A na poschodí a  p.učiteľky sú Mgr.Mária Beláková a Ružena Spišáková. Máme 5-6 rokov a pripravujeme sa do školy. Sme trieda Ferda Mravca,pretože sme usilovní,zvedaví, ku všetkému sa potrebujeme vyjadriť, riešiť, pomáhame si navzájom, ale niekedy sme  až urozprávaní, hluční a žalobní, lebo nič nás nenechá stáť vedľa. Tak to sme my. V triede máme vytvorené pravidlá, ktoré sa snažíme dodržiavať. Hráme rolové ,konštruktívne,logické hry,vytvárame predmety strihaním a lepením,prezeráme encyklopédie a vytvárame prediktabilné knihy. Pracujeme  s edukačnými  programami na interaktívnej tabuli.Radi tiež spievame a kreslíme .Predčitateľskú gramotnosť si rozvíjame hrami s písmenkami, delením slov na slabiky a to  v rovine sluchovej aj vizuálnej. Obľúbenou hrou je čítanie ranných odkazov a zapisovanie do kalendára mesiaca, čím si uvedomujeme zaznamenávaciu funkciu písaného slova. Venujeme sa  ajgrafomotorike a  správnemu držaniu  grafického materiálu. Radi tiež pozorujeme prírodu a empatické a ochranárske postoje si vytvárame zážitkovým učením metódou tvorivej dramatiky.Ježko Separko je náš kamarát, s ním riešime triedenie odpadu a sledujeme jeho ďalšie využitie.Neposlušné jazýčky nám pomáhajú naprávať v logopedickej poradni a pani učiteľky riekankami.K našim výchovným a vzdelávacím pokrokom nám pomáha pochvala a povzbudenie pani učiteľky  a rodičov a následne ich dobrá spolupráca.Veď všetci nás majú radi a chcú pre nás len to najlepšie.Preto aj doma trénujeme,čo sa nám v MŠ celkom nevydarilo.

Napísala: Ružena Spišáková