Trieda Ferda mravca


II. trieda Ferda mravca

učiteľky: Mgr. Mária Beláková

               Bc. Žofia Rečková