O nás

Charakteristika školy

Materská škola v Čani sa nachádza 15 km od krajského mesta Košice a jej zriaďovateľom je Obec Čaňa. Od 1.9.1996 sú v prevádzke štyri triedy, pričom sa škola delí na dva pavilóny spojené prechodovou chodbou. V treťom, hospodárskom pavilóne, sa nachádza kuchyňa s príslušnými priestormi. V roku 2010 bola do prevádzky uvedená multifunkčná prístavba financovaná z projektov EÚ a jej súčasťou je aj nová počítačová trieda, keďže je škola zapojená a plní úlohy národného projektu Digi škola.

            Starostlivosť o deti je celodenná, no naša materská škola poskytuje aj možnosť poldenného pobytu. Areál školy tvorí prevažne trávnatá časť so sadom a množstvom aktivít pre deti, ktoré využívame hlavne na jar a jeseň. Naším hlavným zameraním je  upevňovanie zdravia a zdravého životného štýlu, pričom kladieme dôraz na environmentálnu výchovu.  Častou náplňou nášho programu sú aktivity s kultúrnym zameraním.

 

Lienky
Trieda Ferda mravca
Sloníčatá
Včielky
Žabky

.

Čítajte ďalej...