Prevádzková doba

Po - Pi : 6:30 hod do 17:00 hod 

 

Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ

Párny týždeň: od 11:30 hod do 13:00 hod

Nepárny týždeň: od 16:00 hod do 17:00 hod