Zoznam prijatých detí


Vážení rodičia,

 

v zozname neuvádzame mená detí, ale registračné číslo, ktoré bolo pridelené Vašej žiadosti. Meno a priezvisko dieťaťa je prvá číslica pred lomítkom – príklad 3/30/2021

Materská škola prijala deti evidované pod týmito registračnými číslami:  

 

50  11  8  39  65  68  31  69         

3   4   5   7   9  10  13  15  16  17  18

19  20  21  23  24  27  28  29  30  32

40  43  45  46  47  49  51  59  60  61

 

Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané poštou alebo si ich môžete prevziať 14.06.2021 od 9.00 do 14.00 hod. v budove materskej školy.

 

Schôdza rodičov novo prijatých detí sa uskutoční 14.06.2021 o 16.00 hodine v budove materskej školy. Prevzatie rozhodnutia podpisujú obidvaja rodičia.     

 

 

 

Ľubica Gorejová – riaditeľka MŠ