Zápis do MŠ Čaňa na školský rok 2020/2021

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020. do 31. mája 2020. Žiadosť je možné podať elektronicky, zaslaním na email alebo osobne vo vopred oznámený deň (1x týždenne v budove MŠ).

Elektronické podanie žiadosti (odporúčame)

Osobné podanie žiadosti