Zamestnanci MŠ fg

 

 

 

 

Vedenie MŠ

 
 

 

Riaditeľka MŠ: Silvia Jesenská

 

Zástupkyňa MŠ: 

 

 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci

 

 

Personál školskej jedálne

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

 

 

Mgr. Mária Beláková 

Iveta Olexová

Bc. Žofia Rečková 

Lucia Sedláková 

Ružena Spišáková

Slavomíra Spišáková

Diana Juhásová

Martina Miškovičová

Alena Verebová

Mgr. Katarína Juhászová

Ing. Dominika Mrázová

Anna Lajošová

Mgr. Dominika Zádora

 

Vedúca ŠJ : Terézia Vyrostková

Božena Pillárová

Anna Fedorová

Lýdia Pivarníková

Svetlana Ivánová

 

 

 

 

 

Andrea Horňáková

Daniela Majorošová

Viera Lovászová

Štefan Magyar