Zamestnanci MŠ fg

 

 

 

 

Vedenie MŠ

 
 

 

Riaditeľka MŠ: Silvia Jesenská

 

Zástupkyňa MŠ: 

 

 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci

 

 

Personál školskej jedálne

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

 

 

Ľubica Gorejová

Mgr. Mária Beláková 

Iveta Olexová

Bc. Žofia Rečková - materská dovolenka

Lucia Sedláková - materská dovolenka

Ružena Spišáková

Slavomíra Spišáková

Diana Juhásová

Martina Miškovičová

Mgr. Dagmar Belušová

Alena Verebová

Gabriela Schneiderová

Mgr. Katarína Juhászová

Ing. Dominika Mrázová

 

Vedúca ŠJ : Terézia Vyrostková

Božena Pilárová

Anna Fedorová

Anna  Sedláková
Mária Hudáková
 

 

Andrea Horňáková

Daniela Majorošová

Viera Lovászová

Štefan Magyar