Výchovný koncert


Dňa  29. 5. 2024  o 9,30 hod sa v našej MŠ uskutoční koncert. Deti si vypočujú spev  a hru na rôznych  hudobných nástrojoch.

Rodič uhrádza 1 euro.