Včielky


IV. trieda Včielky

Štvrtá trieda „Včielky“ sa nachádza na poschodí v pavilóne B. Navštevujú ju  deti vo veku 4-5 rokov. Je vybavená  hračkami, didaktickými a IKT pomôckami, interaktívnou tabuľou.. V triede pracujú dve kvalifikované učiteľky – Slávka Spišáková a Silvia Jesenská. Deti sú usilovné, navzájom si pomáhajú, sú zvedavé, všetko ich zaujíma. V  triede sa zameriavame  na upevňovanie základných hygienických návykov, samoobslužných činností. Vedieme ich k samostatnosti.  Nové veci, poznatky nadobúdajú  prostredníctvom hier, vzdelávacích aktivít, piesní,  rozprávkových kníh a encyklopédií. Obľúbenou hračkou  je robotická včielka BeeBot. Učia sa ju programovať a tiež pracujú s interaktívnou tabuľou, ktorou je trieda vybavená.  Keďže logom triedy sú včielky, deti majú  radi prírodu. Prírodovednú gramotnosť rozvíjame  pozorovaním prírody, rôznymi pokusmi,  vedieme ich k ochrane prírody, upevňujeme zdravie a zdravý životný štýl.

Napísala: Silvia Jesenská