Ukážka práce kynológov


Dňa 16. 6 . 2022 nám policajti kynológovia ukážu  svoju prácu ako  cvičia psov.