Spustenie prvádzky MŠ - OZNAM


Vážení rodičia,

rozhodnutím zriaďovateľa obce Čaňa bude prevádzka v Materskej škole spustená v mesiaci jún 2020 v obmedzenom režime.

Obmedzený režim znamená:

  • začiatok prevádzky najpravdepodobnejšie od 1. júna 2020 (pri splnení nariadených hygienických opatrení)
  • do MŠ nastúpi max. 45 detí rozdelených do troch tried (15 detí v jednej skupine) 
  • prevádzková doba od 07.00 hod. –  do 16.00 hod. (povolené maximum: 9 hodín)
  • výber detí musí spĺňať určené kritéria

Do MŠ z kapacitných dôvodov nebudú môcť byť zaradené deti, ktorých rodič/rodičia nepracujú, deti matiek na MD a deti matiek poberajúcich dávky OČR .

Rodičia zaradených detí budú o podrobnostiach prevádzky informovaní triednou učiteľkou. 

Ďakujeme za Vaše pochopenie.