Spustenie prevádzky MŠ

Spustenie prevádzky


Vážení rodičia,

 

na základe uvoľňovaní opatrení hlavného hygienika SR, Ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie materskej školy vzhľadom na miestne podmienky od 01. 06. 2020.

 

Aby sme dokázali poskytnúť služby podľa stanovených podmienok je nutné disponovať informáciou o počte detí, ktoré sa budú o pobyt v MŠ uchádzať. Z tohto dôvodu prosíme rodičov o informáciu či majú záujem o zabezpečenie pobytu dieťaťa v MŠ. Informácie prosíme zaslať na e - mailovú adresu triednych učiteliek, ktorú uvádzame nižšie.

 

Na základe stavu získaného prieskumom bude určené poradie prednostného umiestnenia dieťaťa podľa ministerstvom určených kritérií. Vzhľadom na kapacitné a personálne možnosti školy nie je predpoklad, že bude možné uspokojiť všetkých rodičov. Termín nahlasovania je dôležitý pre prípravu školy na prevádzku, preto Vás prosíme, aby ste podľa možnosti kontaktovali triedne učiteľky do piatka 23.05. 2020.

 

Ďalšie informácie Vám budú včas oznámené.

 

Ďakujeme.

 
Trieda Email
1. trieda „Lienky“ ollivka77@gmail.com
2. trieda „Ferda mravca“  ruzena.spisakova@gmail.com
3. trieda „Sloníčatá“ lubica.gorejova@azet.sk 
4. trieda „ Včielky“ jesenska.silvia@gmail.com
5. trieda „Žabky“ dadka175@azet.sk

 

UPDATE 25.5.2020*

*Vážení rodičia,

rozhodnutím zriaďovateľa obce Čaňa bude prevádzka v Materskej škole spustená v mesiaci jún 2020 v obmedzenom režime.

Obmedzený režim znamená:

  • začiatok prevádzky najpravdepodobnejšie od 1. júna 2020 (pri splnení nariadených hygienických opatrení)
  • do MŠ nastúpi max. 45 detí rozdelených do troch tried (15 detí v jednej skupine) 
  • prevádzková doba od 07.00 hod. –  do 16.00 hod. (povolené maximum: 9 hodín)
  • výber detí musí spĺňať určené kritéria

Do MŠ z kapacitných dôvodov nebudú môcť byť zaradené deti, ktorých rodič/rodičia nepracujú, deti matiek na MD a deti matiek poberajúcich dávky OČR .

Rodičia zaradených detí budú o podrobnostiach prevádzky informovaní triednou učiteľkou. 

Ďakujeme za Vaše pochopenie.