Sovičky

.


.VI.trieda Sovičky

Šiesta trieda „SOVIČKY“  sa nachádza na poschodí pavilónu C. Navštevujú ju deti vo veku 4-6 rokov, ktoré vzdelávajú dve kvalifikované učiteľky – Alena Verebová a Iveta Olexová. Deti v našej triede sa hrajú, učia, spoznávajú a zdokonaľujú prostredníctvom rôznych zábavných edukačných aktivít. Trieda je zariadená vhodnými a inovatívnymi učebnými pomôckami a hračkami. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame interaktívnu tabuľu a s pomocou moderných technológií si deti osvojujú počítačové zručnosti. Snažíme sa vytvárať príjemnú atmosféru plnú nápadov a inšpirácií tak, aby sa tu deti cítili výnimočne, no zároveň ako doma, mali pocit šťastia, pohody a radosti. Takýmto vzdelávaním a v súlade so zameraním školy a ŠkVP boli vo všetkých vývinových oblastiach pripravené na vstup do sveta školákov.

Napísala: Alena Verebová