Slovenský červený kríž


26.04.2024- v piatok .Od 9.00 hod  I. trieda, IV. trieda a V. trieda  a  o 10.00hod. II. trieda, III. trieda a VI. trieda.

Oboznámenie detí so SČK(prednáška), ukážka prvej pomoci.