Sloníčatá


III. trieda "Sloníčatá"

učiteľky: Slavomíra Spišáková

              Ing. Dominika Mrázová