Sloníčatá


Tretia trieda „Sloníčatá“ sa nachádza na prízemí v pavilóne B. Navštevujú ju deti od 3-6 rokov. Je útulne a estetický zariadená, vybavená hračkami, pomôckami a IKT technológiami. V triede pracujú dve kvalifikované učiteľky- Ľubica Gorejová, ktorá je zároveň aj riaditeľkou MŠ a Bc. Žofia Rečková.  Deti spoznávajú svet okolo seba hrami a vzdelávacími aktivitami, ktoré sú zamerané na získavanie skúseností praktickou činnosťou /experimentovanie, bádanie, skúmanie,.../, preferujeme samostatnú prácu, pri ktorej podnecujeme záujem detí operačnými otázkami, pričom hľadajú odpoveď vlastnými činnosťami. Kladieme dôraz na aktivitu detí pri získavaní nových poznatkov, vedieme ich ku environmentálnej výchove, upevňujeme zdravie a zdravý životný štýl, využívame IKT pomôcky. Snažíme sa, aby pobyt v MŠ bol pre deti zdrojom pozitívnych zážitkov.

Napísala: Žofia Rečková