Sférické kino


Dňa 13.4.2023 nás v MŠ navštívi "Sférické kino". Rodič uhrádza na dieťa 2 .