Rodičovské združenie

 

Rodičovské združenie je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu Čaňa, Školská 12, 044 14 Čaňa.

Poslaním Rodičovského združenia je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

Rodičovské združenie sa zaoberá námetmi, pripomienkami a požiadavkami rodičov.

 

 RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA v školskom roku 2021/2022

 

Výkonný výbor

Ing. Katarína Ďuricová - predseda RZ

Mgr. Dagmar Belušová - hospodár

 

 

 

 

 

Triedni dôverníci

   1. trieda: Bc. Lucia Barancová

        2. trieda: Mgr. Bugyiová Katarína

3. trieda: Jerguš Ujjobbágy

   4. trieda: Ing. Katarína Ďuricová

     5. trieda: Petra Suchá

              6. trieda: Vladimír Korotky