Rodičovské združenie

 

Rodičovské združenie je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu Čaňa, Školská 12, 044 14 Čaňa.

Poslaním Rodičovského združenia je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

Rodičovské združenie sa zaoberá námetmi, pripomienkami a požiadavkami rodičov.

 

 RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA v školskom roku 2019/2020

 

Výkonný výbor

Ing. Katarína Ďuricová - predseda RZ

Silvia Jesenská - hospodár

Martina Šándorová

PhDr. Martin Krausz

 

 

 

Triedni dôverníci

1. trieda: Ing. Mária Matová

2. trieda: Andrea Kuzmová

3. trieda: Martina Chorvátová

4. trieda: Zdena Ujjobagyová