Rodičovské združenie

 

Rodičovské združenie je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu Čaňa, Školská 12, 044 14 Čaňa.

Poslaním Rodičovského združenia je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

Rodičovské združenie sa zaoberá námetmi, pripomienkami a požiadavkami rodičov.

 

 RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA v školskom roku 2023/2024

 

Výkonný výbor

Ing. Katarína Ďuricová - predseda RZ

Iveta Olexová - hospodár 

 

 

 

 

 

 

Triedni dôverníci

   1. trieda: Lucia Kozmášová

        2. triedaAndrea Rišková

3. trieda:  Ing. Katarína Ďuricová

   4. trieda: Bc. Lucia Barancová

     5. trieda: Bc. Mária Belušová

              6. trieda: Vladimír Korotky