Prečo my?

Prečo by ste si mali vybrať práve našu Materskú školu? Na túto otázku Vám možno odpovie bohatý zoznam našich aktivít, ktoré sa uskutočňujú počas celého roka a korešpondujú s aktuálnymi témami.


 

 

 

September Október

 

Zoznamovacia opekačka

Šarkaniáda

 

Tekvičková dielnička

Deň starých rodičov

 

November

 

December

 

Zamykanie lesa

Tvorivé dielne

 

Mikuláš

Vianočná akadémia

 

Január

 

Február

 

Deň ovocia 

 

 

Fašiangový sprievod

Karneval

 

Marec

 

Apríl

 

Vynášanie Moreny

Tvorivá dielnička

Návšteva hospodárskeho dvora

 

Policajti v MŠ

Hasiči v MŠ

Zápis do Základnej školy

 

Máj

 

Jún

 

Výchovno - umelecký koncert ZUŠ

Deň rodiny

 

Deň detí

Školský výlet

Rozlúčka s predškolákmi

 

 

 

  •  spolupráca so ZŠ v Čani - otvorené hodiny pre deti predškolského veku, plavecký výcvik
  •  spolupráca so ZUŠ vo Valalikoch - výchovný koncert
  •  divadelné predstavenia v MŠ