Poďakovanie


Vážení rodičia, vážení spoluobčania,

 

náhla zmena, ktorá nám v mesiaci marec zasiahla do  života v školách a v rodinách, nás postavila pred ťažkú skúšku - zvládnuť pandémiu, akú sme doposiaľ nezažili. Čas, ktorý sme prežívali, skúšal našu odolnosť, trpezlivosť a schopnosti. S tým čo sa deje sme sa museli popasovať viac či menej  každý sám. Nebolo ľahké zladiť vlastné záujmy a strach s potrebami ostatných. Spoločne sme to však zvládli. Nakoľko mi nebolo umožnené komunikovať s Vami ako tradične, dovoľujem si niekoľko informácii a poďakovaní realizovať formou, ktorá mne síce nie je blízka, ale asi sa jej nevyhneme ani v budúcnosti. Na konci školského roka sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na bezproblémovom chode našej školy a tiež všetkým, ktorým naša práca a problémy nie sú ľahostajné.

 

 Za obetavosť a pomoc moje prvé poďakovanie patrí zamestnancom materskej školy. Aj keď nie všetci aktéri boli a sú presvedčení, že aj počas pandémie sme boli osožní, nedá mi nespomenúť prácu upratovačiek a zamestnancov školskej jedálne, ktoré aj napriek obavám o zdravie vlastné aj rodiny pristúpili na prácu na zdravotnom stredisku alebo  roznášali stravu dôchodcom v čase najintenzívnejšieho šírenia choroby COVID -19.  Pedagogickí zamestnanci sa nie z vlastnej roztopaše nemohli venovať deťom. Čas karantény využili na prácu v materskej škole, sebavzdelávanie. Vzorne plnili protiepidemiologické opatrenia v čase spustenia obmedzenej prevádzky. Dochádzka detí bola až do konca bez zaznamenania akejkoľvek choroby.

 

Ďakujem všetkým rodičom. Nie všetky deti mali možnosť navštevovať materskú školu v mesiaci jún. Toto opatrenie snáď nie je potrebné vysvetľovať, nakoľko dôvody poznáte. Svojím prístupom a správaním ste uľahčili naše neľahké rozhodovanie. Ďakujem za pochopenie.

 

Za podporu školy patrí vďaka prispievateľom 2% dane, ktoré poukázali na skvalitňovanie podmienok a kvality školy. Za spoluprácu a angažovanosť ďakujem výboru RZ.

 

Prihováram sa aj tým, ktorí nie sú so všetkými našimi rozhodnutiami spokojní. Život nám prináša rôzne situácie. Ďakujem aj za Váš názor. Je potrebné vyjadriť sa. Iba tí, ktorí komunikujú, môžu dosiahnuť hlavný cieľ a tým je porozumenie. Aby sme ho dosiahli, je potrebné viesť dialóg. Som kedykoľvek pripravená, ak máte záujem, odpovedať na vaše otázky. Ako laická verejnosť nedisponujete všetkými informáciami a tak niekedy dochádza k zvláštnej interpretácii názorov na našu prácu.  Máte pravdu, vybrali sme si túto profesiu, ktorá je  službou. Službou deťom, so všetkým, čo k tomu patrí. A či sa to už niekomu páči alebo nie, patrí k nej aj viac dní dovolenky v prípade MŠ, alebo prázdniny v ZŠ.  Chcem upozorniť ešte na jeden fakt. Pracujeme v materskej škole, nie škôlke. Rozdiel medzi nami je dosť značný. Veľkou výhodou pre rodiča je možnosť výberu. V našej MŠ je prevádzka každý rok uspôsobená tak, aby sa vyhovelo obom stranám. Tento rok však nie je ako iné. 

 

Na záver som si ponechala zriaďovateľa materskej školy. Asi málokto z Vás vie aké náklady sú potrebné na jej prevádzku. V mesiaci november 2019 sme aj napriek finančným problémom otvorili novú triedu. Tým sa poskytla možnosť navštevovať MŠ  ďalším deťom našej obce o 10 mesiacov skôr, ako bolo plánované. Za umiestnené deti ďakujem.

 

Vážení rodičia, vážení spoluobčania,

čas, ktorý prežívame, je náročný. Nedovoľme, aby nás zlé pocity z pandémie pripravili o zdravý úsudok. Nesmerujme k neuváženému konaniu. Utrieďme si čo nám uplynulý čas vzal a aké máme možnosti do budúcna. Ale hlavne chráňme to, čo je nám všetkým najcennejšie. Naše deti. Možno aj tým, že ich nevystavíme zbytočnému stresu a riziku. Prajme si, aby sme nový školský rok mohli začať bez hrozby choroby. Všetkým želám krásne prežité leto, veľa zdravia a pohodu.

Ľ. Gorejová riad. MŠ