Rodičovské združenie - oznam


Riaditeľstvo MŠ v Čani oznamuje, že dňa 24.08. 2022 o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov v budove MŠ na ul. Školskej 12 v jednotlivých triedach.

Zasadnutie rodičov sa koná bez účasti detí.