Plenárne zasadnutie rodičov


Plenárne zasadnutie rodičov sa uskutoční 26.08. 2020 o 16.00 hodine v budove MŠ.