Oznam rodičovské združenie 2023


Riaditeľstvo Materskej školy v Čani oznamuje rodičom detí, že v utorok 22.8.2023 o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov v budove MŠ v jednotlivých triedach na  ul. Školskej 12. Zasadnutie rodičov sa koná bez účasti detí.