OZNAM...

Riaditeľstvo Materskej školy v Čani,

po dohode so zriaďovateľom - obcou Čaňa a RZ,

oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ v čase

letných prázdnin  bude z dôvodu čerpania dovoleniek a technických prác

od 17.7.2023 do 31.8.2023 prerušená.

Nástup do MŠ v školskom roku 2023/2024 začína  4.9.2023.

 


Riaditeľstvo Materskej školy v Čani,

po dohode so zriaďovateľom - obcou Čaňa a RZ,

oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ v čase

letných prázdnin bude z dôvodu čerpania dovoleniek a technických prác

od 17.7.2023 do 31.8.2023 prerušená.

Nástup do MŠ v školskom roku 2023/2024 začína  4.9.2023.