Lienky


I. trieda Lienky

učiteľky: Mgr. Katarína Juhászová

              Anna Lajošová