Lienky


I. trieda Lienky

Prvá trieda „Lienky“ sa nachádza na prízemí  v pavilóne A. Navštevuje ju 20 detí vo veku 3 až 4 rokov.Trieda je veľká , priestranná, plná hračiek a edukačných hier. Pracujú v nej dve kvalifikované učiteľky Iveta Olexová a Lucia Sedláková. Každé dieťa je veľmi individuálne a každé má inú úroveň a spôsoby napredovania.Úlohou nás pedagógov je pomocou učebných osnov rozvinúť predpoklady dieťaťa, jeho prirodzenú túžbu po poznaní, objavovaní, hraní sa. Dôraz kladieme na sebaobslužné činnosti a rozvoj  hrubej motoriky. Pohybové zručnosti si zdokonaľujú  prostredníctvom pohybových a hudobno-pohybových hier.

 

Napísala: Iveta Olexová