Kvíz pre 1. roč. ZŠ


Dňa 21.10.2019 o 10.00 hodine  sa v MŠ bude konať súťažno, zábavný kvíz pre deti prvého ročníka ZŠ.