Dôležitý oznam

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy v Čani

oznamuje,  že  z dôvodu rekonštrukčných prác 

v MŠ bude

prevádzka MŚ prerušená v dňoch

 od 26. 2 .2024 do 1. 3. 2024.

Nástup detí do MŠ bude dňa 4. 3. 2024.

 

 

 

 


OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy v Čani

oznamuje,  že  z dôvodu rekonštrukčných prác

  v MŠ bude

prevádzka MŚ prerušená v dňoch

 od 26. 2 .2024 do 1. 3. 2024.

Nástup detí do MŠ bude dňa 4. 3. 2024.